top of page

סופיה זייצב אהימסה

סופיה אהימסה.
בת 36. אמנית רב תחומית. מציירת באקווארל, פחם, עפרת ועטים שונים, בנוסף לציורי שריפה עם מלחם.
שילוב של רישום ריאליסטי ואינטואיטיבי בהשראת הטבע הגולמי, תבונתו ויופיו עם משחקים עמוקים של אור צל ורגש.

סופיה אהימסה משתתפת בפסטיבל אומני קציר, שיערך בחג שבועות 12-13/6/2024, בישוב הקהילתי קציר,
שנמצא במועצה האיזורית מנשה.
סופיה תציג את עבודותיה בפסטיבל בדרך האלון 53 , קציר

054-6821070

גלריית האומן

bottom of page